Tegning, plast utforming, produksjon og salg av industrielle produkter.

Vi prosjekterer og lager ulike produkter av plast og metall. Lemara spesialiserer seg på fremstilling av maskindeler med svært presise detaljer for automatiserte produksjonslinjer og transportbånd. Firmaet vårt anvender moderne CNC – maskiner som hjelper til å oppnå en høy grad av nøyaktighet. Fremstilling av komplekse produkter er en krevende prosess som inneholder mange ledd. Vi samabeider med produksjonspartnere og bruker alle våre evner for å oppnå det beste resultatet.